Nettipalstat ohjaavat ihmisiä ostopäätöksissä

Internetin blogit ja keskustelupalstat ohjaavat vahvasti kuluttajan ostokäyttäytymistä. Yhä useampi ostaa tai jättää ostamatta Internetin kommenttien perusteella, ilmenee Suomessa ensi kertaa toteutetusta laajasta tutkimuksesta.

Mediatoimisto MediaComin tekemän Blogi-tutkimuksen mukaan suomalaisista 56 prosenttia on ollut blogien kanssa jollain tasolla tekemisissä. Vain kuusi prosenttia ei ollut kuullutkaan blogeista.

Keskustelupalstat olivat vielä tutumpia. Lähes 90 prosenttia vastaajista oli lukenut palstoja tai kommentoinut niihin, ja vain prosentti ei tuntenut keskustelupalstoja lainkaan.

Internetistä saadut vinkit ohjaavat kuluttajien ostokäyttäytymistä molempiin suuntiin. Kyselyyn vastanneista 38 prosenttia oli ostanut jonkun tuotteen blogeista tai keskustelupalstoilta lukemansa perusteella. Yli puolet vastaajista oli lukemansa perusteella muuttanut käsitystään tuotteesta, palvelusta tai yrityksestä.

Blogeista ja nettipalstoilta saatava tieto voi vaikuttaa myös kielteisesti kuluttajiin. Kolmasosa vastaajista oli luopunut jonkin harkitsemansa tuotteen ostoaikeista luettuaan nettikäyttäjien kokemuksia.

Helmikuussa tehtyyn vastasi 1 050 15-54 -vuotiasta. Suosituimpia luettavia ovat kavereiden ja ystävien blogit. Lisäksi esiin nousevat kansanedustajien ja poliitikkojen blogit.

Keskustelupalstoissa yksi nousee täysin yli muiden: neljäsosa suomalaisista vierailee eniten Suomi24-nimisellä keskustelusivustolla. Seuraavana tulevat iltapäivälehtien keskustelupalstat, mutta suosituimpana palstana niitä pitää vain kuusi prosenttia vastaajista.