Kemissä hyviä kokemuksia kotisairaanhoidosta

Kemissä on käytetty jo vuosien ajan menestyksellä kotisairaanhoitojärjestelmää, jossa ambulanssit tekevät hälytysajojen välissä kotikäyntejä. Potilaat ovat tyytyväisiä, ja kaupunki säästää kehittämällään avosairaalamallilla puoli miljoonaa euroa vuodessa.

Kemissä päivystää kaksi kaupungin omaa ambulanssia ympäri vuorokauden. Toinen autoista, niin kutsuttu nolla-auto, hoitaa vain hälytyskeikkoja. Toinen ambulanssi sen sijaan käy hälytystehtävien välillä antamassa sairaalatasoista hoitoa kodeissaan asuville potilaille. Ambulanssin sairaanhoitajan Timo Latun mukaan hoitotehtävät ovat enimmäkseen haavanhoitoa ja antibioottien antamista. Potilaat ovat olleet järjestelmään tyytyväisiä, sillä sairaalassa vietetty aika vähenee selvästi. Vuoden mittaan avosairaalan ambulanssi käy hoitamassa lähes 300:a kemiläistä kodeissaan. Ilman palvelua jokainen heistä olisi joutunut olemaan keskimäärin viikon sairaalassa. Avosairaalan laskelmien mukaan Kemin kaupunki säästää näin 1 800 sairaalavuorokautta eli puoli miljoonaa euroa vuodessa.

Stakes palkitsi Kemin avosairaalamallin viime vuonna hyvänä keksintönä.