Hyppää sisältöön

Raportti: Lapsisotilaat tarvitsevat mielenterveyshoitoa

Uuden saksalaistutkimuksen mukaan lapsisotilaat tarvitsisivat paljon nykyistä enemmän psykiatrista hoitoa. Monet lapsisotilaista kärsivät posttraumaattisesta stressireaktiosta taisteluissa kokemiensa asioiden vuoksi, eikä sitä saisi jättää hoitamatta.

Tutkimusta varten haastateltiin 169 11 - 18-vuotiasta lasta, jotka ovat osallistuneet sotaan Ugandassa ja Kongon Demokraattisessa Tasavallassa.

Suurinta osaa heistä uhkailtiin väkivallalla, elleivät he olleet halukkaita taistelemaan. Yli puolet heistä sanoi tappaneensa ihmisen.

Noin kolmasosa kärsi tutkijoiden mukaan posttraumaattisesta stressireaktiosta. Ne lapsista, jotka siitä kärsivät, olivat muita halukkaampia kostamaan kärsimänsä vääryydet.

Posttraumaattinen stressireaktio on voimakkaan kokemuksen aiheuttama psyykkinen järkytystila tai vammautuminen. Siihen sairastunut ei ole pystynyt käsittelemään kokemuksen aiheuttamia tunteita surun kautta pois, vaan elää traumatisoivan kokemuksen tunnetiloja yhä uudelleen.

Posttraumaattinen stressireaktio voi tulla esimerkiksi sairastumisesta tai väkivallan kohteeksi joutumisesta, mutta sen yleisin aiheuttaja on sota.