Oikeusasiamies huomatti HUS:ia

Eduskunnan oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio on antanut huomatuksen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille HUS:ille liian pitkästä jonottamisesta syömishäiriöyksikköön.

Oikeusasiamiehelle kanteli henkilö, jolle oli ilmoitettu jonotusajaksi syömishäiriöpoliklinikalle 10 kuukautta.

Oikeusasiamies korostaa, että hoitotakuun täytyy toteutua myös psykiatrian erikoisalalla, eli hoitoon olisi päästävä kuudessa kuukaudessa.

- Laki koskettaa yhtä hyvin somaattisia kuin psykiatrisiakin potilaita ja meillä on nyt vain ollut ongelmia tämän lainkohdan täyttämisessä monestakin syystä. Osin resurssipulan takia, mutta ennen kaikkea sitte henkilöstöpulan takia elikkä osaavia henkilöitä ei oikein ole saatavissa ja tämä koskettaa erityisesti psykiatriaa meillä, kertoo HUS:in varatoimitusjohtaja Seppo Kivinen

- Näitä palveluja ei ole saatavissa edes rahalla, eikä niitä ole yksityiseltäkään puolelta ostettavissa siinä määrin kuin tarvetta on. Syömishäiriöt ovat hyvin nopeasti lisääntyneet. Se on potilasmäärä, joka on kasvanut aivan räjähdysmäisesti ja meidän resurssit vastata tähän kysyntään ovat olleet liian pienet, Kivinen sanoo.

Tarkkaa tietoa syömishäiriöyksikön tämänhetkisen hoitojonon pituudesta Kivisellä ei ole. Hän kuitenkin tietää, että muitakin lainvastaisia tapauksia jonosta löytyy.

Myös HYKS:n psykiatrian toimialajohtajan mukaan tärkein syy jonotusaikojen pitkittymiseen on henkilöresurssien puute. Lisäresursseja ei ole myönnetty kuntien vaikean taloudellisen tilanteen takia.

Oikeusasiamiehen toimiston mukaan hoitotakuu on tuonut mukanaan kanteluja ja sitä kautta lisätyötä myös oikeusasiamiehelle. Syömishäiriöhoitojen kohdalta nyt on kuitenkin kyse ensimmäisestä tapauksesta, kertoo vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Kaija Tanttinen-Laakkonen.

- Lähinnä meitä oikeastaan on työllistänyt suun terveydenhuollossa hoitotakuun toteutuminen, erityisesti. Ja sitten on ollut joitakin polvileikkauksia, jotka ovat työllistäneet.