Kansa ei halua heikentää julkista turvaa

Suomalaiset eivät heikentäisi nykyisen hyvinvointivaltion palveluja tai etuuksia. Tämä käy ilmi Kelan kyselystä.

Kansaneläkelaitoksen julkaiseman mielipidetiedustelun mukaan 80 prosenttia suomalaisista olisi valmis korottamaan tuloveroja, mikäli rahat käytettäisiin terveydenhuoltoon. Noin puolet vastaajista kiristäisi kunnallisverotusta talouden tasapainottamiseksi.

Alle 10 prosenttia suomalaisista haluaisi leikata toimeentulotukea, vaikka verotusta olisi tällöin mahdollista alentaa.

Lähes 40 prosenttia vastaajista kannattaa työmarkkinatuen korottamista, vaikka tämä tarkoittaisi keskituloisen verotuksen kiristämistä kymmenisen euroa kuukaudessa. Noin kolmannes pitää työmarkkinatuen nykytasoa hyvänä.

Tuloeroihin suomalaiset suhtautuvat kriittisesti. Vastaajat pienentäisivät palkkaeroja nostamalla pienipalkkaisimpien kuten siivoojien, sairaanhoitajien ja luokanopettajien tuloja. Verotuksen progressiota olisi valmis kiristämään puolet vastaajista.

Kansaneläkelaitoksen kysely toteutettiin keväällä 2006. Siinä vastaajat asetettiin samantyyppiseen valintatilanteeseen kuin päätöksentekijät näiden tehdessä sosiaalipolitiikkaa koskevia päätöksiä.

Kyselyyn vastasi noin 1 350 18 - 75-vuotiasta suomalaista. Kysely lähetettiin 3 000:lle, eli noin puolet lomakkeista palautettiin.

Etuuksien ja palvelujen kustannuksia koskevien kysymysten lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin verotusta, työttömyysturvaa, toimeentulotukea, kunnallisia palveluja ja eläkepolitiikkaa koskevia mielipiteitä tavanomaisilla mielipidekysymyksillä.