Työnantaja tarkistaa Tehyn irtisanoutumislistoja

Työnantaja on alkanut tarkistaa Tehyn joukkortisanoutumislistoja varmistaakseen, että listaan nimensä kirjoittanut henkilö aikoo todella irtisanoutua. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen johto on epäillyt Tehyn keräämien irtisanoutumislistojen sisältävän useita epäselvyyksiä. Toisaalta ainakin Etelä-Karjalassa osa hoitajista on perunut irtisanoutumisensa.

KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Pekka Palola Tampereelta sanoo, että hänen tietojensa mukaan kaikki mukana olevat eivät ole henkilökohtaisesti kirjoittaneet nimeään listalle.

Työmarkkinajohtaja Markku Jalosen mukaan listoilla on myös nimiä, joita ei ole varmennettu kyseisen henkilön omakätisellä allekirjoituksella. Jalosen mukaan kyseessä on niin vakava asia, ettei epäselvien listojen kanssa voida toimia.

- Me tulemme tavalla tai toisella varmistamaan sen asian, että henkilö tosiaan tietää, että kun hän irtisanoutuu tai hänen nimensä on listalla, mitä se merkitsee käytännössä, Jalonen sanoo.

KT:n valtuuskunnan mukaan kollektiiviset listat eivät ylipäätään riitä irtisanoutumispaperiksi, vaan jokaisen tehyläisen on henkilökohtaisesti toimitettava irtisanoutuminen työnantajalle.

Työtaistelutoimille jyrkkä tuomio Valtuuskunta arvostelee Tehyn työtaistelutoimia kovin sanoin. Kuntatyönantaja pitää järjestön työtaistelun toteutustapaa "ennennäkemättömän julmana". Tehyn palkkavaatimuksia työnantaja pitää epärealistisina. Tehyn vaatimusten toteuttaminen nostaisi sairaanhoitajan kuukausiansiot yli 3 100 euron. Tehyn hylkäämä tarjous olisi KT:n valtuuskunnan mukaan nostanut sairaanhoitajien kokonaisansiot 2 800 euroon kuukaudessa. Työtaistelutoimet kohdistuvat erikoissairaanhoitoon Tehyn suunnittelemat työtaistelutoimet kohdistuvat pääasiassa erikoissairaanhoitoon, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Vanhustenhuollossa hoito pystytään turvaamaan muun henkilökunnan avulla. Kiireellinen hoito voidaan turvata mm. paikallisella yhteistyöllä, toimintojen keskittämisellä ja henkilöstön työaikajärjestelyillä. Lääninhallitukset ovat antaneet ministeriölle ensimmäiset raportit siitä, miten Tehyyn kuuluvan henkilöstön joukkoirtisanoutuminen kohdistuisi kunnalliseen terveydenhoitoon. Terveydenhuollon oikeusturvakeskus (TEO) ja lääninhallitukset valvovat hoidon toteutumista mahdollisen työtaistelun aikana. Sosiaali- ja terveysministeriö tiedottaa TEO:n ja lääninhallitusten selvitysten pohjalta työtaistelun vaikutuksista potilasturvallisuuteen ja hoidon saatavuuteen. Sairaanhoitopiirit ja terveydenhuollon toimintayksiköt tiedottavat mm. verkkosivuillaan, missä mitäkin palveluja on työtaistelun aikana saatavilla. Koko maassa työtaisteluun osallistuu 12 800 tehyläistä. HUS huolissaan etenkin lapsista ja nuorista Tehyn työtaistelutoimet kohdistuvat pääkaupunkiseudulla kaikkein kriittisimpiin yksiköihin. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin mukaan irtisanoutumiset kohdistuvat lapsiin, synnytyksiin, kirurgiaan ja päivystykseen. Myös laboratoriossa ja röntgenissä irtisanoutumiset uhkaavat yksiköitä, jotka palvelevat kiireellisintä ja vaativinta hoitoa. Erityisesti lasten ja nuorten tilanne on huolestuttava, sillä Lastenklinikan sairaanhoitajista 78 prosenttia ja Lastenlinnan hoitajista 56 prosenttia on ilmoittanut irtisanoutuvansa. HUS:n johto katsoo, että jos henkilöstön irtisanoutuminen toteutuu Tehyn suunnittelemassa mitassa, sairaalan on äärimmäisen vaikea taata potilaiden riittävää ja turvallista hoitoa. HUS:n sairaaloissa valmistaudutaan toimimaan työtaistelun aikana Tehyn ilmoittamien irtisanoutuneiden listojen pohjalta. Työtaisteluun varautuminen tulee vaikuttamaan HUS:n toimintaan jo viikon, parin sisällä. KT ohjeistaa, että jokaiselle irtisanoutumislistan allekirjoittaneelle lähetetään kirje, jossa pyydetään ilmoittamaan esimiehelle 29.10. mennessä, jos tarkoitus ei ole irtisanoutua.