Kysely: Enemmistö hyväksyy Tehyn työtaistelun

Selvä enemmistö kansalaisista hyväksyy Tehyn uhkaaman työtaistelun. Taloustutkimuksen YLE Uutisten toimeksiannosta tekemässä tutkimuksessa 61 % haastatelluista ilmoitti hyväksyvänsä Tehyn työtaistelun, 25 % vastasi ei ja 13 % ei osannut sanoa kantaansa tai halunnut vastata kysymykseen lainkaan.

Haastattelututkimus tehtiin tällä viikolla. Tehy ilmoitti joukkoirtisanoutumisuhkauksestaan maanantaina. Haastatelluille esitetty kysymys kuului " Hyväksyttekö Tehyn työtaistelun tässä tilanteessa?"

Tutkimuksen mukaan naiset ja miehet suhtautuvat työtaisteluun yhtä hyväksyvästi. Ikäluokittain eniten hyväksyviä vastauksia antoivat 25 - 34 -vuotiaat ja vähiten vanhimmat vastaajat eli 50 - 79-vuotiaat. Puoluekannan mukaan Tehyn työtaistelun hyväksyivät selkeämmin sosialidemokraattien kuin kokoomuksen ja keskustan kannattajat. Päähallituspuolueiden kannattajistakin Tehyn uhkaamat toimet hyväksyi kuitenkin likipitäen puolet vastanneista. Miten tutkimus tehtiin? Haastattelututkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy YLE Uutisten toimeksiannosta. Tutkimus tehtiin atk-avusteisina puhelinhaastatteluina. Haastattelujen kohderyhmä oli 15 - 79-vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuunottamatta. Haastattelut tehtiin 15.10. - 18.10. Tutkimukseen haastateltiin 1 008 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tilastollinen virhemarginaali on 95 %:n luotettavuustasolla koko otoksesta noin plus-miinus 3 prosenttiyksikköä.