Hyppää sisältöön

Tutkimus: Tytöille parempi koulutodistus samoilla tiedoilla

Tytöt saavat samoilla koetuloksilla poikia paremmat numerot koulutodistuksiinsa, kertoo Ruotsissa tehty tutkimus. Tutkimuksessa vertailtiin 9-luokkalaisten kansallisessa tasokokeessa saamia tuloksia lasten todistusnumeroihin.

Institutet för arbetsmarknadpolitik -tutkimuslaitoksen mukaan tytöt saavat samoilla koetuloksilla paremmat arvosanat niin ruotsin kielessä, englannissa kuin matematiikassakin.

Sama ilmiö havaittiin myös ulkomaalaistaustaisilla oppilailla, jotka saivat samoilla koetuloksilla syntyperäisiä lapsia paremmat numerot ruotsissa ja matematiikassa.

Ruotsin koulujen opetussuunnitelma vaatii, että opettaja antaa todistusnumerot vain oppilaan taitojen ja valmiuksien perusteella. Oppilaan osoittama ahkeruuden ja innokkuuden määrä eivät saa vaikuttaa numeroon. Koetuloksen pitäisi siis hyvin vahvasti osoittaa oppilaan taidot kyseisissä aineissa.

Tutkimuksen tekijät arvelevat, että ulkomaalaistaustaisten oppilaiden kohdalla opettajien suosio voi selittyä sillä, että he haluavat auttaa ulkomaalaistaustaisia oppilaita, jotka saavat usein hyväksyttävän rajamailla olevia tuloksia. Tämä selitys ei kuitenkaan päde tyttöjen ja poikien väliseen eroon, sillä tytöt keskimäärin menestyvät koulussa poikia paremmin.