Valtiontaloutta uhkaa miljardien vaje

Valtiontalouden vaje uhkaa muodostua hallituksen tähänastisia arvioita suuremmaksi. Jos taloutta ei saada kasvamaan ennakoitua nopeammin, vaalikauden lopussa hallitus joutuu leikkaamaan menoja jopa kolmella miljardilla eurolla.

Asia kävi ilmi, kun hallitus alkoi valmistella EU:lle annettavaa vakausohjelmaa. Hallitus käsittelee vakausohjelman tarkistusta torstaina.

Vakausohjelman perusteet horjuvat niin pahasti, että asiasta annetaan poikkeuksellisesti pääministerin ilmoitus eduskunnalle joulukuun 14. päivänä. Tavallisesti vakausohjelma on käsitelty vain suuressa valiokunnassa.

Hallitusohjelmassa rakenteelliseksi ylijäämätavoitteeksi on asetettu 3,5 prosenttia. Uusien laskujen mukaan ollaan päätymässä prosenttiyksikköä pienempään lukuun eli 2,5 prosenttiin.

Asiasta kertovat Turun Sanomat ja Väli-Suomen sanomalehdet.