Etyj: Venäjän vaalit eivät oikeudenmukaiset

Etyjin ja Euroopan neuvoston vaalitarkkailijoiden mukaan Venäjän duuman vaalit eivät olleet oikeudenmukaiset. Tarkkailijaryhmä sanoo lausunnossaan, että eiliset parlamenttivaalit eivät täyttäneet monia Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin ja Euroopan neuvoston demokraattisille vaaleille asettamia normeja.

Venäjän duuman vaaleja Etyjin vaalitarkkailijana seurannut kansanedustaja Kimmo Kiljunen arvostelee toimeenpanevan vallan vahvaa vaikutusta puoluepolitiikkaan. Uutistoimisto Reutersin haastattelussa Kiljunen sanoi, että toimeenpanevan vallan vahva rooli politiikassa on ongelma ja että se on vaikuttanut vaalitulokseen.

Oppositiopuolueet syyttävät vaalivilpistä Oppositiopuolueet syyttävät Venäjän vaaleja vilpillisiksi. Sekä oikeistoon että vasemmistoon lukeutuvat oppositiopuolueet arvioi miljoonien ääniensä päätyneen vaalivilpin takia Kremliä tukeville puolueille. Kommunistipuolue riitauttaa vaalituloksen ja sanoo pyytävänsä korkeinta oikeutta tarkistamaan vaalituloksen. Kommunistijohtaja Gennadi Zjuganov sanoo, etteivät kommunistit usko keskusvaalilautakunnan ilmoittamiin tuloksiin ja aikovat tehdä rinnakkaisen laskennan. Zjuganovin mielestä uudesta parlamentista on muodostumassa Kremlin tytäryhtiö ja kumileimasin. Zjuganovin mukaan Venäjällä ei ole järjestetty yhtä likaisia vaaleja koko Neuvostoliiton jälkeisenä aikana. Myös liberaalipuolueet Jabloko ja Oikeistovoimien liitto ovat ilmoittaneet harkitsevansa oikeusjutun nostamista vaalituloksista. Kun äänistä oli laskettu lähes 98 prosenttia, Jabloko oli saanut 1,6 prosenttia äänistä ja Oikeistovoimien liitto 1,0 prosenttia. Liberaalipuolueet eivät edellisissäkään duuman vaaleissa ylittäneet tuolloista viiden prosentin äänikynnystä mutta saivat silti muutamia edustajia duumaan yhden edustajan vaalipiireistä. Tämänkertaisiin vaaleihin äänikynnystä nostettiin seitsemään prosenttiin äänistä ja yhden edustajan vaalipiireistä luovuttiin. Liberaaleille heikko vaalitulos merkitsee valtion puoluerahoituksen menetystä. Lain mukaan puoluetukea myönnetään vain puolueille, jotka ovat saaneet yli kolme prosenttia äänistä duuman vaaleissa. Viime vaaleissa Jabloko ja Oikeistovoimien liitto saivat kumpikin noin neljä prosenttia puoluelistaäänistä. Lisäksi vain alle neljän prosentin kannatukseen yltäneet puolueet menettävät 60 miljoonan ruplan pantin, jonka ne joutuivat asettamaan vaaleihin osallistuakseen. Tarkkailijat raportoineet vilpeistä Venäläiset vaalitarkkailijat ovat raportoineet monenlaisesta vaalivilpistä duuman vaaleissa. Vaaleja tarkkailevan venäläisen Golos-järjestön mukaan työntekijöitä oli painostettu äänestämään kotipaikkakuntansa sijaan työpaikkakunnallaan esimiestensä valvonnan alla. Äänestyskoppiin oli päästetty useita ihmisiä samaan aikaan, eikä Kremliä tukevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen mainontaan oltu puututtu. Radioasema Eho Moskvyn mukaan vaalivilppi-ilmoituksia varten perustettuun puhelinpalveluun, "kuumaan linjaan", on tullut yli 3 000 valitusta vaalilakien rikkomuksista. Eräs vihjepuhelimeen soittanut nainen kertoi häntä taivutellun puolueen äänestäjäksi kahdeksan euron lahjuksella. Vaalilautakunta kiistää syytökset Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Vladimir Tshurov kiistää syytökset, joiden mukaan vaaleissa olisi tapahtunut vakavaa vilppiä. Tshurov sanoo, ettei vaaleissa tapahtunut merkittäviä rikkomuksia. Onnistuneiden vaalien merkiksi Tshurov saapui tiedotustilaisuudessaan tutussa tuuheassa parrassaan. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja oli ennen vaaleja luvannut ajaa partansa pois, ellei vaaleja saada pidettyä rehellisesti. Yhtenäisen Venäjän johtajan Boris Gryzlovin mukaan vaaleissa epäilemättä tapahtui rikkomuksia, mutta ne eivät missään tapauksessa ole niin suuria, että tuloksesta olisi epäselvyyttä. Yhdysvallat vaatii Venäjää tutkimaan vilppiepäilyt Yhdysvallat vaatii Venäjää ottamaan vakavasti syytökset eilisissä vaaleissa tehdystä vaalivilpistä. Valkoisen talon tiedottaja sanoi, että väitteet väärinkäytöksistä on tutkittava. Kansallisen turvallisuusneuvoston tiedottaja sanoi Yhdysvaltain ilmaisseen jo ennen vaaleja huolensa hallinnollisten resurssien käyttämisestä Yhtenäisen Venäjän hyväksi, valtion omistaman median puolueellisuudesta ja opposition ahdistelusta. Venäjän keskusvaalilautakunnan varajohtaja Nikolai Konkin sanoi, että kaikki valitukset ja väitteet tutkitaan huolellisesti. Ulkomaisia tarkkailijoita kolmisensataa Ulkomailta vaaleja oli tarkkailemassa kolmisensataa henkeä, joista puolet on entisistä neuvostotasavalloista ja loput Euroopan neuvostosta, Ety-järjestön parlamentaarisesta yleiskokouksesta sekä Pohjoismaiden neuvostosta. Etyjin varsinainen vaalitarkkailuelin ODIHR luopui omasta operaatiostaan, koska Venäjän viranomaiset viivyttelivät viisumien myöntämisessä ODIHR:in edustajille. Venäjällä oli kaikkiaan 96 000 äänestyspaikkaa.

AP, Reuters,