Hyppää sisältöön

Median vallan kasvu huolettaa - luottamus YLEen vankka

Suomalaiset uskovat tiedotusvälineiden vallan lisääntyneen viime aikoina. Suomen Akatemian tutkimuksen mukaan neljä viidestä suomalaisesta uskoo, että median valta on lisääntynyt ja lähes puolet näkee, että tiedotusvälineillä on nyky-yhteiskunnassa jo liikaa valtaa.

Valtaosa kyselyyn vastanneista ajattelee, että medialla on suurta valtaa tavallisten ihmisten mielipiteisiin. Selvä enemmistö uskoo myös, että medialla on vaikutusta tärkeisiin poliittisiin päätöksiin.

Kyselyssä tiedusteltiin myös kansalaisten arvioita siitä, kenellä on valtaa suhteessa mediaan. Eniten vaikutusvaltaa mediasisältöihin uskotaan olevan mediayhtiöiden omistajilla, suuryrityksillä ja mainostajilla.

Vain ani harva uskoo yleisön pystyvän vaikuttamaan merkittävästi sisältöihin.

YLEen luotetaan Vaikka vallan kasvu suomalaisia huolestuttaakin, luottamus median toimintaan on kuitenkin vahvaa. Erityisen suurta luottamusta nauttii Yleisradio, joka sai valtakunnallisista uutisvälineistä parhaan arvion; Yleisradion uutisiin luottaa melko tai erittäin paljon peräti 95 prosenttia vastaajista. Yleisesti ottaen valtakunnallisia uutisvälineitä pidetään varsin luotettavina. Poikkeuksen tekevät kuitenkin iltapäivälehdet, joihin puolet vastaajista sanoi luottavansa vain vähän tai ei lainkaan. Medialle tyydyttävä kouluarvosana

Kyselyn vastaajia pyydettiin myös arvioimaan, miten hyvin suomalainen media suoriutuu tänä päivänä tietyistä sille asetetuista tehtävistä.

Kouluarvosana-asteikolla media sai keskiarvokseen 7,4. Neljä viidestä suomalaisesta uskoo, että totuudenmukaisuuden vaatimus toteutuu nykymediassa hyvin tai melko hyvin.

Median väitetyn viihteellistymisen suhteen mielipiteet näyttävät sen sijaan jakautuvan. Vajaa puolet vastaajista oli samaa mieltä siitä, että uutiset ovat nykyään vähemmän asiallisia kuin ennen, kun taas kolmannes asettui vastakkaiselle kannalle.

Kyselyn perusteella asiajournalismilla on vankka kannatus: yli puolet vastaajista oli osittain tai täysin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan julkkisjournalismi ei kuulu sanomalehtiin.

Helsingin yliopiston ja Svenska social- och kommunalhögskolanin tutkimushanke on osa Suomen Akatemian laajempaa Media, kansalaisuus ja vallan piirit -tutkimushanketta.

Mielipidetutkimuksen on rahoittanut Helsingin Sanomain Säätiö, ja kyselyn toteuttanut TNS-Gallup. Kyselyyn vastasi reilut tuhat suomalaista viime marraskuussa.

.
.