Hyppää sisältöön

Hammaslääkäriopiskelijat eivät halua Itä-Suomeen, kyselyn taustat

YLE Uutiset kysyi Oulun ja Helsingin yliopistoissa opiskelevilta hammaslääketieteen kandeilta, eli 5. vuosikurssin opiskelijoilta sekä Turun yliopiston 4. vuosikurssin opiskelijoilta heidän tulevaisuuden suunnitelmistaan.

Kyselyyn vastanneet opiskelijat hakeutuisivat valmistumisensa jälkeen mieluimmin opiskelumaakuntiinsa tai kotiseuduilleen. Järjestyksessä suosituimpia maakuntia vastauksissa olivat Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi sekä Keski-Suomi. Joka viides vastaaja haluaisi kokeilla työskentelyä ulkomailla. Itä-Suomi ja kasvukeskusten reuna-alueet kiinnostavat pysyvästi vain muutamia.

Sinänsä työskentelyyn syrjäseuduilla suhtauduttiin melko myönteisesti. Valtaosa vastaajista (22 opiskelijaa) oli valmis ainakin kokeilemaan työskentelyä terveyskeskushammaslääkärinä syrjäseudulla ja alueilla, joissa hammaslääkäripula on erityisen syvä. Suurin osa heistäkin piti kuitenkin epätodennäköisenä, että asettuisi pysyvästi syrjäseudulle. Esteeksi mainittiin muun muassa puolison työn saanti, palvelujen puuuttuminen tai huonot kulkuyhteydet kaupunkiin.

Kun opiskelijoita pyydettiin laittamaan tärkeysjärjetykseen työpaikan valintaan vaikuttavat tekijät, paikkakunta nousi tärkeimmäksi kriteeriksi. Seuraavaksi tärkeimpinä pidettiin palkkaa ja työn joustavuutta, joiden merkitys oli lähes yhtä suuri.

Työpaikan valintaan eniten vaikuttavat tekijät tärkeysjärjestyksessä:

1. paikkakunta, 2. palkka, 3. työn joustavuus, 4. työyhteisö, 5. jokin muu syy (muun muassa työn sisältö, mahdollisuus lisäkoulutukseen, puolison työpaikka)

Kun opiskelijoilta kysyttiin, millaisin keinoin hänet voitaisiin houkutella hammaslääkäriksi syrjäseudulle tai pienelle paikkakunnalle, palkkaus ja nimenomaan korkea palkka sai eniten mainintoja.

1. palkka (35 mainintaa) 2. työympäristö ja -yhteisö (22 mainintaa) 3. asuminen (11 mainintaa) 4. ei millään (7 mainintaa) 5. puolison työ (6 mainitaa) 6. harrastukset (4 mainitaa) 7. kulkuyhteydet (4 mainitaa)

Sähköpostitse tehty kysely lähetettiin kaikille Oulun ja Helsingin yliopistojen hammaslääketieteen 5. vuosikurssin opiskelijoille sekä Turun yliopiston 4. vuosikurssin opiskelijoille. Kaikkiaan kyselyn sai 84 opiskelijaa, joista yli puolet vastasi kyselyyn. Vastausprosentti oli 53.

YLE Uutiset

.
.