Hyppää sisältöön

Valtio haluaa lisää hyviä johtajia

Valtio pohtii keinoja hyvien johtajien houkuttelemiseksi valtionhallinnon virkoihin. Torstaina kokoontunut hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä suosittelee, että hallitus tekisi periaatepäätöksen valtionhallinnon tulevasta johtajapolitiikasta.

Päätöksestä tehdyssä luonnoksessa korostetaan, että jatkossa johtajilta vaaditaan aikaisempaa enemmän kykyä hyvään ihmisten johtamiseen myös epävarmoissa olosuhteissa.

Tulevaisuudessa uusien johtajien valinnassa korostetaan johtajien kehittymiskelpoisuutta ja mahdollisuutta käyttää heitä myös muissa valtionhallinnon tehtävissä. Jatkossa johtajavirat ovat määräaikaisia.

Nykyisestä ylimmästä virkamiesjohdosta peräti yli 60 prosenttia jää eläkkeelle seuraavien kolmen vuoden aikana. Heidän tilalleen valtion pitäisi saada mahdollisimman ammattitaitoisia ja motivoituneita johtajia. Johtajien suuri vaihtuvuus antaa tilaisuuden nostaa ylimpään virkamiesjohtoon aiempaa enemmän naisia.

Tämän edistämiseksi valtiovarainministeriö asetti torstaina työryhmän, jonka tavoitteena on kasvattaa naisten osuutta sekä hakijoissa että johtajavalinnoissa.

Periaatepäätös valtionhallinnon johtajapolitiikasta tulee valtioneuvoston yleisistunnon käsittelyyn lähiviikkoina.

.
.