Hyppää sisältöön

YLEn kysely: Yli puolet torjuu ydinvoiman lisärakentamisen

Kansalaiset suhtautuvat tällä hetkellä torjuvasti lisäydinvoiman rakentamiseen. YLE Uutisten kyselyssä tiedusteltiin ihmisten suhtautumista ydinvoimaan, joka tulisi jo rakenteilla olevan viidennen ydinreaktorin lisäksi.

Taloustutkimuksen toteuttaman kyselyn mukaan hieman yli puolet vastanneista torjui lisäydinvoiman ja vain kolmannes kannatti lisärakentamista. Lisärakentamisen kannattajien mielestä yksi ydinreaktori viidennen päälle on sopiva määrä lisäydinvoimaa.

Nyt kysyttiin ensimmäistä kertaa kantaa rakenteilla olevan viidennen ydinreaktorin jälkeiseen tilanteeseen.

Kysymyksen uusi muotoilu on ajankohtainen. Viides ydinreaktori on rakenteilla ja teollisuudella on vireillä jo kolme uutta ydinvoimalahakemusta. Hallituksen pääpuolueet keskusta ja kokoomus sekä RKP ovat valmistautuneet ydinvoiman lisärakentamiseen. Vihreitten vastustus ei hallitusta heiluta, puolueella on erillislupa äänestää uutta ydinvoimaa vastaan.

Viidennen lisäksi uusia reaktoreita? Tuoreen tutkimuksen kysymys kuuluu: Suomeen on parhaillaan rakenteilla viides ydinreaktori. Kannatatteko viidennen reaktorin lisäksi lisäydinvoiman rakentamista Suomeen? Vastanneista hieman yli puolet eli 53 prosenttia vastasi kysymykseen kielteisesti. Lisärakentamisen kannalla oli kolmannes eli 34 prosenttia kyselyyn osallistuneista. Kantaansa ei osannut tai halunnut määritellä 12 prosenttia vastanneista. Kyselyn mukaan naisten ja miesten suhtautumisessa oli selvät erot. Naisista 68 prosenttia vastusti ja 19 prosenttia kannatti lisärakentamista. Miehistä taas tasan puolet kannatti ja 39 prosenttia vastusti lisäydinvoimaa. Kuinka monta lisäreaktoria? Tutkimuksessa oli myös lisäydinvoiman määrää tarkentava kysymys: Viidennen reaktorin lisäksi on vireillä kolme muuta lupahakemusta lisäydinvoiman rakentamiseksi. Pitäisikö tällä vaalikaudella, eli vuoteen 2011 mennessä, hallituksen tehdä periaatepäätös yhden, kahden tai kolmen lisäydinreaktorin rakentamisesta? Eniten kannatusta sai yhden lisäreaktorin rakentaminen, sitä kannatti 20 prosenttia lisäydinvoiman kannalla olleista vastaajista. Kahta reaktoria kannatti seitsemän prosenttia ja kolmea lisäreaktoria neljä prosenttia lisäydinvoiman kannalla olleista vastaajista. Kaksi prosenttia ei osannut tai halunnut määritellä lisäreaktoreiden määrää. Lisäreaktoreiden lukumäärää koskevat vastaukset on purettu lisäydinvoiman kannattajien vastauksista. Aikaisemmat tutkimukset Taloustutkimus on Yleisradion toimeksiannosta mitannut lisäydinvoiman kannatusta vuodesta 2004 lähtien. Aiemmat tutkimukset ja tuorein mittaus eivät kuitenkaan ole yhteismitallisia, koska kysymys on muuttunut. Pitkäaikaisen seurannan kysymys kuului: Oletteko ydinvoiman käytön ja käytön laajentamisen puolella vai sitä vastaan? Tässä pitkäaikaisessa seurannassa ydinvoiman käytön ja sen laajentamisen kannalla huhtikuussa 2008 oli 51 prosenttia vastanneista ja sitä vastusti 38 prosenttia vastanneista. Kysymyksen uusi muotoilu ja sen tarkentaminen tuottaa siis tässä vaiheessa toisenlaisen tuloksen. Tutkimuksessa runsaat tuhat vastaajaa Tutkimus on tehty atk-avusteisina puhelinhaastatteluina. Haastattelujen kohderyhmä on 15 - 79 -vuotias väestö Ahvenanmaan maakuntaa lukuun ottamatta. Otos muodostettiin satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä. Haastattelut tehtiin 28.4. - 6.5.2008. Tutkimuksessa haastateltiin 1 007 henkilöä. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinalueen ja talouden koon mukaan kohderyhmää edustavaksi. Tilastollinen virhemarginaali on 95 prosentin luotettavuustasolla koko otoksesta noin ± 2,5 prosenttiyksikköä. Pekkarinen ei yllättynyt tuloksista

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk.) ei ole yllättynyt kyselyn tuloksesta. Hän muistuttaa, että lyhyitä jaksoja lukuunottamatta enemmistö suomalaisista on viime vuosikymmeninä vastustanut lisäydinvoimaa.

Pekkarinen sanoi Radiouutisten Ykkösaamussa, etteivät suomalaiset täysin ymmärrä, miten paljon lisäenergian tarve on Suomessa kasvamassa. Hänen mukaansa EU:n päästötavoitteiden takia Suomi joutuu lämmön ja sähkön tuotannossa luopumaan hiilen ja öljyn käytöstä. Lisäksi sähkön tuonti Venäjältä saattaa vähentyä.

- Ehkä suurella yleisöllä ei ole ihan tarkkaa kuvaa siitä, kuinka suuri mahdollisuus tarpeista on täyttää uusiutuvilla energiavaihtoehdoilla. Ja vaikka me kaikki mahdolliset uusiutuvat energialähteet hyödyntäisimme, niin se ei riitä siihen tarpeeseen, mitä meillä vuosina 2018 - 2028 on. Siitä syystä ihan ymmärrettävästi energiateollisuus on lähtenyt virittelemään myös uusia ydinvoimalaitoshankkeita, Pekkarinen selvitti.