Hyppää sisältöön

Euroopan metsien kyky sitoa hiiltä vähenee

Euroopan metsien hiilinielua on arvioitu kattavasti ensimmäisen kerran. Metsät ovat sitoneet merkittävän osan Euroopan hiilipäästöistä viimeisen 50 vuoden aikana ja niiden kyky toimia hiilinieluna on voimistunut erityisesti viime vuosikymmeninä, mutta on nyt uhattuna.

Metsiin kertyi lisää hiiltä ja metsien kyky sitoa hiiltä parani tutkimuksen mukaan jokaisessa Euroopan maassa 1950-luvulta lähtien.

Yksin puustoon sitoutui 10 prosenttia päästöistä ja metsien maaperään vielä lisää, ja vaikka metsistä hakattiin yhä enemmän puuta metsäteollisuuden tarpeisiin. Hiilensidontakykyä paransivat osaltaan metsien kasvun kannalta edulliset ilmasto-olot, ilman hiilidioksidipitoisuuden kasvu ja typpilaskeuma.

Euroopan metsät voisivat toimia hiilinieluina vielä vuosikymmenten ajan tarjoten lisäaikaa tehokkaiden päästövähennyskeinojen kehittämiseen. Euroopan bioenergiatavoitteet aiheuttavat kuitenkin paineita lisätä hakkuita merkittävästi. Samalla ilmastonmuutos luo omat uhkansa metsien hiilinielulle. Yleistyvät myrskyt, kuivuus ja tuholaiset voivat aiheuttaa kasvutappioita ja lämpenevä ilmasto lisää maaperän hiilidioksidipäästöjä.

Tiedot Euroopan metsien hiilinielusta perustuvat eurooppalaisen tutkimusryhmän tuloksiin, jotka on juuri julkaistu arvovaltaisessa Nature Geoscience -tiedelehdessä. Suomesta tutkimusryhmään kuului Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Jari Liski.

Tutkimusryhmän mukaan metsät tarjoavat kaksi merkittävää keinoa hillitä ilmastonmuutosta: hiilinielun ja bioenergian. Suunniteltaessa metsien tulevaa käyttöä on ilmaston suojelemiseksi huomioitava molempien keinojen kaikki ilmastovaikutukset ja ilmastonmuutoksen seurauksena muuttuvat metsien kasvuolosuhteet, ryhmä suosittaa.

.
.