1. yle.fi
  2. Yle Uutiset
  3. luonto

Tukholman seutu satsaa tuulivoimaan

Ruotsissa Tukholman läänin kunnat panostavat tuulivoimaan. Maan pääkaupunkiseudulle kaavaillaan viiteen eri paikkaan yhteensä 150 tuulivoimalaa.

Lääniin on suunnitteilla neljä tuulivoimapuistoa, jotka sijoittuvat Tukholman saaristoon. Tähän mennessä rakennettujen yksittäisien tuulivoimaloiden sijaan neljään puistoon on suunnitteilla yhteensä 120 tuulivoimalaa. Lisäksi Tukholman pohjoispuolelle Uplannin Hallstavikiin aiotaan rakentaa 30 voimalan puisto.

Ruotsin ensimmäinen suurimuotoinen tuulivoimapuisto vihittiin käyttöön kesäkuun alussa. Tanskan ja Ruotsin välillä merellä sijaitseva Lillgrundin tuulipuisto koostuu 48 voimalasta. Se toimii koepuistona tuleville suurhankkeille.

Suurhankkeet ovat Ruotsille tarpeen, mikäli se aikoo päästä valtiopäivien asettamaan päämäärään. Maan tavoitteena on tuottaa vuoteen 2015 mennessä tuulivoimalla kymmenen terawattituntia sähköä.

Viime vuonna tuulivoimaloiden rakentaminen on Ruotsissa nelinkertaistutunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Prosentti tuotetusta sähköstä on tullut tuulivoimasta.

Osa suunniteltujen tuulivoimalapuistoalueiden asukkaista vastustaa myllyjen rakentamista. Esimerkiksi Ljusterön 25:n voimalan hanke on herättänyt vastarintaa kesäasukkaissa. Asujaimiston mukaan 150 metrin korkuisten myllyjen käyntimelu häiritsee mökkirauhaa.

Tiiviisti asutettua Tukholmaa ei ole aiemmin pidetty tuulivoimalle soveltuvana. Monet maanomistajat ovat kuitenkin huomanneet, että heidän maansa arvo nousee tuulivoiman myötä.