Työryhmä pohtimaan sikatilojen kannattavuutta

Maa- ja metsätalousministeriö perustaa työryhmän pohtimaan ulospääsyä sianlihantuottajien kannattavuuskriisistä. Kahden viikon kuluttua työnsä aloittavaan työryhmään tulee edustajia kaikilta elintarviketjun tasoilta tuottajista kuluttajiin.

Lihasta saatava hinta ei tuottajien mielestä enää kata kustannuksia. Maa- metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on aiemmin sanonut, että kuluttajien kaupassa maksama hinta on noussut liian vähän. Markkinoita sekoittaa muun muassa halpa saksalainen pakastesika.

- Jokainen ymmärtää, että sellainen tuotanto, jossa tarvitaan omaa rahaa mukaan aina muutama euro sikaa kohden, ei tule millään jatkumaan, Anttila sanoo.

Sianlihan hinta noussee syksyllä Keskiviikkona Anttila oli kutsunut elintarvikealan edustajia keskiviikkona pari tuntia kestäneeseen tapaamiseen keskustelemaan sianlihantuotannon kannattavuusongelmista. Kaupan keskusliikkeiden edustajat eivät ministerin kokoukseen tulleet. Lihateollisuus kertoo käyvänsä parhaillaan neuvotteluita sianlihan hinnoista. - Toivon, että viiden ja kymmenen prosentin välistä löytyisi luku, joka toteutusi ensi syksynä, sanoo Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn. Jos hinnankorotukset saadaan vietyä kuluttajille asti, jo syksyllä sianliha on kaupassa nykyistä kallimpaa. Anttila poistaisi ruoalta arvonlisäveron kokonaan Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila (kesk.) toivoo, että koko Euroopan unioni luopuisi ruoan arvonlisäverosta. Anttila sanoo sanomalehti Kalevan keskiviikkoisessa haastattelussa, ettei Suomi voi tehdä päätöstä ainoana, vaan vero tulisi poistaa unionin yhteisellä päätöksellä. Poistolla ministeri haluaisi tukea erityisesti kotimaisen lihan tuotantoa. Ministeri Anttila on aiemmin esittänyt terveellisen ruoan arvonlisäveron poistamista sekä järjestelmää, jossa arvonlisävero lisättäisiin elintarvikkeiden hintaan vasta kassalla. Ruoan arvonlisävero alenee Suomessa ensi vuonna 17 prosentista 12 prosenttiin.

Anttila on vaatinut suomalaiselta elintarviketeollisuudelta yhteistyötä muun muassa lihantuottajien aseman helpottamiseksi.