Puoli miljoonaa suomalaista on kokenut syrjintää

Yli puoli miljoonaa suomalaista kokee syrjintää tai häirintää, käy ilmi Eurobarometri-kyselystä. Tutkimuksen mukaan syrjintää on kokenut 15 prosenttia kansalaisista viimeisen vuoden aikana.

Tavallisimmin hyljeksityksi joudutaan iän tai sukupuolen vuoksi. Etnisten vähemmistöjen jäsenistä puolestaan suhteellisesti suuri osa kokee syrjintää.

Suomalaisista lähes kaksi kolmasosaa ilmoittaa tietävänsä oikeutensa, jos joutuisi syrjinnän kohteeksi. Tämä on eurooppalaisittain paljon, sillä koko EU:ssa vain kolmannes on selvillä oikeuksistaan.

Suomalaiset ovat myös tyytyväisiä valtion syrjinnänehkäisytoimiin. Lähes kaksi kolmasosaa on sitä mieltä, että valtio tekee tarpeeksi estääkseen syrjintää. Koko EU:ssa tätä mieltä on vain kolmannes ihmisistä.

Romani naapurina häiritsisi useita Eurobarometri kysyi myös, miten suomalaiset suhtautuisivat, jos heidän naapuriinsa muuttaisi vähemmistön edustaja. Suurta osaa suomalaisista häiritsisi, jos naapuriin muuttaisi romani. Vähiten närää herättäisi vammainen naapuri. Suomalaisilla on kuitenkin tutkimuksen mukaan muita EU-kansalaisia useammin ystävänään tai tuttavanaan romani. Lisäksi lähes joka toisen tuttavapiiriin kuuluu maahanmuuttaja tai muu toiseen etniseen ryhmään kuuluva henkilö - koko EU:ssa näin on hiukan useammalla eli 55 prosentilla kansalaisista. Seitsemällä kymmenestä suomalaisesta on ystäviä tai tuttavia, joilla on eri uskonto tai vakaumus, kun koko EU:ssa näin on kuudella kymmenestä. Eurobarometriin vastasi Suomessa tuhat henkilöä tämän vuoden helmi-maaliskuussa. YLE Uutiset