Hyppää sisältöön

Pohjoisen jäämeren sulaminen ei hellitä

Kanadan pohjoisrannikolla kesäaikaisen jään reuna on loitontunut neljässä vuosikymmenessä kaksinkertaiseksi. Viikonloppuna havaittu jään reuna oli loitontunut 128 kilometrin päähän rannikolta, kun se vielä 1960-luvulla oli ainoastaan 64 kilometrin päässä.

Kuva: EPA / Greepeace HO

Pohjoisen jäämeren sulaminen jatkuu myös tänä kesänä. Pohjoisen merijään sulaminen on kuitenkin ollut hitaampaa, kuin ennätyskesänä 2007.

Jääpeitteen loitontuminen johtuu hiilidioksidipäästöjen aiheuttamasta keskilämpötilan noususta. Viime vuosisadalla ilman keskimäärinen lämpötila nousi 0,6 celsiusastetta. Pohjoisilla merialueilla lämpötila nousi tutkijoiden mukaan kuitenkin jopa yli celsiusasteen.

Arktisen merijään luonne on muuttunut viidessä vuodessa. Nykyään Pohjoisella jäämerellä vallitsee yksivuotinen merijää, kun aiemmin jääpeitteestä suurin osa oli monivuotista merijäätä. Monivuotinen jää ei ole uusiutunut enää paljoakaan viime vuosien kesien jälkeen.

.
.