Hyppää sisältöön

Suomen ihmisoikeustilanteessa ongelmia

Suomen ihmisoikeustilanne on ensimmäistä kertaa mukana hallituksen torstaina hyväksymässä ihmisoikeusselonteossa. Selonteon mukaan Suomessa on ongelmia mm. naisten, lasten ja vähemmistöryhmien ihmisoikeuksissa.

Kuva: YLE

Naisten oikeuksia horjuttavat erityisesti epätasa-arvoinen kohtelu työelämässä sekä väkivalta parisuhteessa. Lasten oikeuksien keskeisimmät puutteet liittyvät lasten pääsyyn erilaisiin palveluihin ja niiden epätasa-arvoiseen laatuun sekä lasten kohtaamaan väkivaltaan.

Suomen pitäisi selonteon mukaan myös tarkastella, miten johdonmukaisesti valtio toteuttaa alkuperäiskansojen oikeuksien edistämistä saamelaisten osalta. Alkuperäiskansojen asema on jo pitkään kuulunut Suomen painopistealueisiin kansainvälisessä ihmisoikeuspolitiikassa, mutta samaan aikaan eri kansainväliset tahot ovat kiinnittäneet huomiota saamelaisten oikeuksien toteutumiseen Suomessa.

Selonteossa todetaan, että ongelmia on myös syrjintää koskevassa lainsäädännössä. Lakien katsotaan olevat epäyhtenäisiä ja kohtelevan hyvin eri tavoin erityppisiä syrjintätapauksia.