1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

STUK ei näe esteitä Fortumin Loviisa 3:lle

Säteilyturvakeskus ei näe turvallisuuden kannalta esteitä Fortumin Loviisan Hästholmeniin suunnittelemalle uudelle ydinvoimalaitokselle. STUKin mukaan Fortumin esittelemät viisi laitosvaihtoehtoa eivät sellaisenaan täytä suomalaisia turvallisuusmääräyksiä, mutta laitokset voidaan muuttaa vaatimusten mukaisiksi.

Fortum on yksi kolmesta yhtiöstä, joka hakee lupaa uudelle ydinvoimalalle. Fortum haluaisi rakentaa Loviisan Hästholmenin saaren eteläkärkeen 1200 - 1700 megawatin voimalaitosyksikön, Loviisa 3:n. Laitosvaihtoehdoista kaksi on kiehutusvesilaitoksia ja kolme painevesilaitoksia.

STUKin alustavassa turvallisuusselvityksessä todetaan, että joissakin laitosvaihtoehdoissa riittäisivät verraten vähäiset muutokset, jotta laitokset saataisiin suomalaisten turvallisuusmääräysten mukaisiksi. Toisissa vaihtoehdoissa tarvittaisiin laajempia rakenteellisia muutoksia. Lisätyöt ja muutokset voidaan STUKin arvion mukaan tehdä lupamenettelyn myöhemmissä vaiheissa.

STUKin mukaan Fortumilla on myös edellytykset luoda turvallisuuden vaatima johtamisjärjestelmä ja yhtiö on varautunut asettamaan riittävästi osaavaa henkilökuntaa projektiin. Myöskään Loviisa 3:n sijaintipaikan olosuhteissa ei ole tullut esiin piirteitä, jotka olisivat esteinä ydinlaitoshankkeelle, STUK katsoo.

Myös Fennovoima ja Teollisuuden Voima ovat jättäneet valtioneuvostolle periaatepäätöksen uuden ydinvoimalayksikön rakentamiseksi. TVO:n hakemuksesta STUK antoi toukokuussa alustavan arvion, jonka mukaan myöskään Olkiluotoon suunnitellun neljännen ydinvoimalayksikön rakentamiselle ei ole esteitä. Fennovoiman hakemusta STUK käsittelee parhaillaan.

Myös loppusijoitushankkeen laajennukselle vihreää valoa

STUK näytti maanantaina vihreää valoa myös Posivan aikeelle laajentaa loppusijoituslaitosta niin, että Loviisa 3:n käytetty ydinpolttoaine voitaisiin loppusijoittaa Olkiluotoon suunnitteilla olevaan laitokseen.

Loppusijoituslaitosta voidaan STUKin alustavan turvallisuusarvion mukaan myös laajentaa niin, että aiemmin arvioidun TVO:n Olkiluoto 4 -hankkeen lisäksi Loviisa 3:n käytetty ydinpolttoaine voidaan loppusijoittaa laitokseen.