1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Virasto: MTT antaa maatilojen kannattavuudesta liian pessimistisen kuvan

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan maatilojen kannattavuudesta annetaan liian pessimistinen kuva. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen laskelmat on viraston mukaan arvioitu yläkanttiin.

Kuva: YLE

Valtiontalouden tarkastusviraston vertailutietojen ja havaintojen perusteella maatalous ei ole niin huonosti kannattavaa toimintaa kuin MTT:n virallinen seuranta antaa ymmärtää.

MTT:n laskelmiin viljelijöiden työtunneista sisältyy viraston mukaan huomattavaa arvionvaraisuutta ja myös laskennassa käytetyn tuntipalkan määrään liittyy ongelmia.

Seurannassa olevien tilojen omaan pääomaan on laskettu myös viljelijöiden saamat investointiavustukset, jolloin oman pääoman tuottoa on laskennassa vaadittu myös avustusrahalla hankituille pääomahyödykkeille.

Lisäksi MTT:n kannattavuuslaskennassa käytetyt poistoprosentit ovat kautta linjan suurempia kuin esimerkiksi viljelijöiden neuvontajärjestöjen käyttämät poistot. Myös tämä laskentaoletus vähentää viljelijäperheen palkaksi jäävää laskennallista maataloustuloa, tarkastusvirasto toteaa.

MTT ei katso vääristelleensä

MTT kiistää väitteet maatilojen kannattavuustilanteen vääristelemisestä. Tarkastusvirasto ei huomioi kannanotoissaan maataloudessa toteutunutta rakennekehitystä, sanoo MTT:n taloustutkimuksen johtaja Pasi Rikkonen.

- Katsotaan kannattavuuden kehitystä ja myös rakennekehitystä, jota tässä nyt ihan viime vuosikymmenen EU-ajankin on tapahtunut. Nimenomaan kannattavuuden heikko tila on syynä siihen, että tilamäärä on laskenut radikaalisti, Rikkonen sanoo.

Maatiloja on nykyisin 65 000, kun viime vuosikymmenen puolivälissä niitä oli 95 000.

Valtiontalouden tarkastusvirasto katsoo, että kannattavuuslaskennassa ja sen tuloksissa pitäisi keskittyä yritystoiminnassa yleisesti käytettyihin kannattavuuden tunnuslukuihin, kuten sijoitetun pääoman tuottoon. Nämä tulisi laskea Yritystutkimusneuvottelukunnan tilinpäätösohjeiden mukaisesti, jolloin toimialojen vertailu olisi helpompaa.