Neljännes alkoi suosia suomalaista

Neljännes suomalaisista kertoo lisänneensä suomalaisten tuotteiden ostamista. Suomalaisen työn liiton tekemän selvityksen mukaan suomalaista suosivat etenkin naiset ja yli 60-vuotiaat. Taantuman aikana halutaan tukea kotimaista työtä, mutta toisaalta hintatietoisuus korostuu huonoina aikoina.

Suomalaisen työn liiton mukaan 24 prosenttia suomalaisista kertoo tietoisesti lisänneensä suomalaisten tuotteiden ostamista. Yli 60-vuotiailla ja naisilla osuus on lähes kolmannes.

Vaikka kotimaista haluttaisiin suosia, niin suomalaisten tuotteiden ostamisen työllisyysvaikutuksista ollaan epätietoisia. Alle 25-vuotiaita vastaajia kolme neljästä kertoo olevansa tietämättömiä kulutusvalintojensa työllisyysvaikutuksista.

Nyt halutaan halpaa

Suomalaiset ostavat kotimaista sekä hinnan että laadun perusteella, ja 37 prosenttia vastaajista ostaisi kotimaista useamminkin, jos hinta olisi alhaisempi.

Taantuman aikana suomalaisten hintatietoisuus on selvityksen mukaan lisääntynyt.