Hyppää sisältöön

Työssä vaikuttaminen voi olla turmioksi mielenterveydelle

Työterveyslaitos on tutkimuksessaan todennut, että hyvät vaikutusmahdollisuudet työssä eivät edistäkään mielenterveyttä vaan voivat olla riski sille.

Kuva: Arja Lento / Yle

Työterveyslaitoksen 15 vuoden seurantatutkimuksessa havaittiin, että hyvät vaikutusmahdollisuudet työssä lisäävät mielenterveyshäiriöistä johtuva hoitojaksoja.

Liki 14 000 ihmisen tutkimuksessa selvisi, että työntekijän valta päättää asioista lisäsi mielenterveysongelmia, kun taas työn monipuolisuus vähensi niitä. Monipuolisuus ei kuitenkaan suojaa päätäntävallan turmiollisuudelta, vaan riski mielenterveyden häiriöihin kaksinkertaistui, jos työ oli lisäksi monipuolista.

Vaikutusmahdollisuuksista voi tulla työntekijälle ansa, kun vastuu ja sitoutuneisuus vuosien mittaan aiheuttavat stressiä ja kuormittavat mieltä.

Tutkimukseen osallistui 13 868 teollisuuden työntekijää Suomessa

Työntekijöiden työoloja selvitettiin kyselyin vuosina 1986 ja 1996. Kansallisesta hoitoilmoitusrekisteristä seurattiin kyselyajankohdan jälkeisiä sairaalahoitojaksoja työntekijöillä, joilla ei alussa ollut hoitoa vaativaa mielenterveyden häiriötä. Keskimäärin työntekijöiden sairastavuutta seurattiin 15 vuoden ajan. Tutkimukseen osallistuneista työntekijöistä 4,2 prosentille tuli hoitoa vaativa ongelma seuranta-aikana.

Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Yhä töissä -tutkimushanketta.

.
.