Suomi on työpaikkakiusaamisen kärkimaa

Suomessa työpaikkakiusaamista tapahtuu enemmän kuin muissa EU-maissa, sekä eurooppalaisten että kotimaisten työolotutkimusten mukaan.

Viidesosaa suomalaisista on kiusattu työpaikoilla. Naisia kiusataan enemmän kuin miehiä.

Suomalaiset ovat sekä eurooppalaisten väkivaltatilastojen että työpaikkakiusaamisen kärjessä, kertoo ylitarkastaja Olavi Parvikko Sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosastolta.

- Ne kulkevat kohtalaisen paljon käsi kädessä. Voi syntyä tällaista väkivaltakulttuuria, väkivaltaan suhtautumisen tai huonon kohtelun kulttuuria, selittää Parvikko.

Kaksi kertaa yleisempää kuin muualla Euroopassa Karkeasti ottaen suomalaiset tulevat kaksi kertaa enemmän työpaikkakiusaamisen kohteiksi kuin muissa Euroopan maissa. EU 27 -tilaston mukaan Suomen jälkeen eniten työpaikkakiusaamista on Hollannissa, Irlannissa, Belgiassa ja Ranskassa. Työpaikkakiusaamisen lukemat muissa Pohjoismaissa ovat selvästi Suomea pienemmät, esimerkiksi Ruotsissa vain neljännes Suomen luvuista. - Ruotsissa on tilannetta pystytty parantamaan erittäin merkitsevästi, Suomessa ei lainkaan, Olavi Parvikko harmittelee. Uudet tilastot jouluksi

Myös Tilastokeskuksessa on ihmetelty, miksi Suomi johtaa esimerkiksi muita Pohjoismaita.

- Ruotsissa kiusaamiskeskustelua on käyty hyvin pitkään, silti heillä tulee pienempiä lukemia kuin Suomessa, sanoo Tilastokeskuksen dosentti Anna-Maija Lehto.

Uusin kotimainen selvitys valmistuu Tilastokeskukselta jouluksi. Sen mukaan työpaikkakiusaaminen on Suomessa kasvussa. Naisia kiusaavat työkaverit, miehiä esimiehet, joitakin ryhmiä kuten opettajia myös asiakkaat eli koululaiset.

Kiusaaminen on tyypillistä kunnan ja valtion naisvaltaisilla aloilla, kuten terveydenhoidossa, sosiaalialalla ja opetustoimessa. Näillä aloilla kiusataan myös tasapuolisesti miehiä. Dosentti Anna-Maija Lehto Tilastokeskuksesta sanoo, että kiusaamista on aloilla, joissa on kiire, suuria muutoksia ja työpaikka on epävarma.

- Esimerkiksi kiireellä ja työpaineilla on yhteys työpaikkakiusaamiseen, Lehto kertoo.

Olavi Parvikon mukaan monella suomalaisella työpaikalla on luotu hyvän kohtelun pelisäännöt, joiden ideana on ehkäistä työpaikkakiusaamista. Pelisäännöistä huolimatta kohennusta ei ole juuri tapahtunut.