Kansa käy yhä useammin yksityisellä lääkärillä

Yhä useammat suomalaiset käyvät yksityisillä lääkäriasemilla. Samaan aikaan kunnallisilla terveysasemilla käy entistä vähemmän, mutta entistä sairaampaa kansaa. Tiedot käyvät ilmi Stakesin ja Lääkäriliiton tilastoista.

Terveydenhuolto näyttää olevan kuntavaalien ykkösteema. Haastetta siinä onkin, sillä kunnallisia lääkäripalveluja uhkaa tutkimustiedon valossa taantuminen.

Perusterveydenhuollon ongelmat, hyvinvoivan enemmistön varallisuustason kasvu ja toimiva työterveyshuolto sekä yliopisto-opiskelijoiden oma terveydenhuolto ovat yhtälö, jonka lopputuloksena moni käy kunnallisella terveysasemalla itse asiassa aika harvoin, jos koskaan.

Yksityisellä lääkärillä käydään jo yli kuusi miljoonaa kertaa vuodessa eli lähes kaksi miljoonaa kertaa enemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Kehitystä selittää etenkin työterveyshuollon palvelujen paraneminen. Työterveyshuollon osuus näistä yksityislääkärikäynneistä on kasvanut samaan aikaan neljänneksestä yli kolmannekseen.

- Kun yritykset tarjoavat työntekijöilleen työterveyshuollon palveluja, ehkä se on myös taloudellisen kasvun kauteen liittyvä ilmiö. Eli yritykset pyrkivät näyttäytymään hyvinä työnantajina, ja se voi toimia myös rekrytointivalttina, miettii tutkimuspäällikkö Jukka Vänskä Suomen Lääkäriliitosta.

Tehottomuutta vai monien sairauksien hoitoa? Terveyskeskuslääkärien vastaanotolle tehtiin vuonna 2006 noin yhdeksän miljoonaa käyntiä, mikä on noin 1,7 miljoonaa vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten. Terveydenhuoltoa on syytetty tehottomaksi, ja esimerkiksi Sitran ohjelmajohtaja Hannu Hanhijärvi on esittänyt, että vastaanottokäyntien määrän voisi kaksinkertaistaa nykyisestä. Jukka Vänskän mukaan luvut eivät kerro tehottomuudesta vaan siitä, että keskimääräinen terveyskeskuspotilas tarvitsee aiempaa enemmän hoitoa. - Yhä useampi terveyskeskuslääkärin vastaanotolle tuleva potilas on monisairas, mikä taas vaikuttaa vastaanoton kestoon, kertoo Vänskä. Kun kunnallisiin lääkäripalveluihin on hakeutunut kymmenen viime vuoden aikana entistä sairaampaa kansaa, on suomalainen työterveyshuolto samaan aikaan parantunut nousukauden siivittämänä. Usein se kattaa jo erikoislääkäripalveluita lain vaatimaa minimiä enemmän. Yksityisiä lääkäreitä yhä enemmän

Lääkärien määrä yksityisvastaanotoilla ja työterveyshuollossa on kasvanut kymmenessä vuodessa 70 prosenttia. Sairaaloissa kasvua on viidennes, mutta terveyskeskuksissa ei käytännössä lainkaan.

- Terveyskeskuksista hakeutuu nimenomaan kokeneita lääkäreitä yksityiselle puolelle työterveyshuollon tehtäviin. Varmasti se on nimenomaan työnhallinnan vuoksi, työtaakan alta paetaan, miettii Jukka Vänskä.

Vaikka lääkäripulasta puhutaan, lääkäreitä on nyt enemmän kuin koskaan, ja lähivuosina heitä valmistuu poikkeuksellisen paljon. Hyvä kysymys on, miten heitä riittäisi kuntiin. Kilpailukykyinen palkkakaan ei näytä houkuttavan lääkäreitä.