Suomalaiset outo kansa eurooppalaisten joukossa

Suomalaisten perimästä on saatu uutta tietoa. Suomalaiset ovat geeniperimältään omalaatuinen joukko. Suomalaiset erottuvat geenikartalla sekä keskieurooppalaisista että itäisistä naapureista. Suomalaisten geeniperimä ei kulje kielisukulaisuuden mukaan, sillä suomalaiset muistuttavat perimältään enemmän hollantilaisia kuin unkarilaisia, kertoo tuore laaja tutkimus Suomalainen geeniatlas.

Fluorenssimikroskooppikuva ihmisen kromosomeista. Kuva: Yle

Suomalaiset ovat geeniperimältään enemmän samankaltaisia esimerkiksi hollantilaisten ja Moskovan itäpuolella asuvien venäläisten kanssa kuin kielisukulaisten unkarilaisten kanssa. Suomalaisten geneettinen läheisyys seuraa selvästi enemmän maantieteellisiä kuin kielellisiä etäisyyksiä.

Vanhempi tutkija Samuli Ripatti Suomen molekyylilääketieteen instituutista kuvaa, miten meillä on linkki läntiseen Eurooppaan Ruotsin kautta ja idän suuntaan Viron kautta.

- Ne linkit on vahvat. Sitten me saimme tietoa siitä, mikä on maantieteellisen vaihtelun ja sijainnin ja geneettisen geenien perimän suhde, se on aika vahva ja se nähtiin selvästi. Sitten ehkä kolmas komponentti oli se kieliasia. Sen mukaan kaikiltaosin ainakaan ei ole niin, että geneettiset yhteydet, nämä perimäyhteydet noudattaisivat kielialuiden yhteyksiä. Vaikka kielellisesti meillä on varmaan tiukka side, niin perimän osalta se ei näy.

Suomalaisten perimäerot suuret

Suomalaisten sisäiset geneettiset erot ovat asutushistoriasta johtuen suuria sekä itä-länsi että pohjois-etelä -akseleilla. Geneettiset erot ovat sitä suuremmat, mitä suurempi on maantieteellinen välimatka.

Kun verrataan suomalaisten murrealueita, niin geneettisiltä eroiltaan kauimpana toisistaan ovat varsinaissuomalaiset ja kuusamolaiset.

Rannikkoalueilla elävien suomenruotsalaisten kielellinen yhteys ruotsalaisiin näkyy myös geenien suurempana samankaltaisuutena verrattuna suomea puhuviin.

Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM on koonnut Suomalaisen geeniatlaksen, siihen on kerätty 40 000 suomalaisen geenitiedot, suomalaisten alkuperän selvittämiseksi. Suomalainen geeniatlas on koottu edesmenneen akateemikko Leena Peltonen-Palotien ohjauksessa.